Kalas
Bokens övning
Välj sida
Välj kapitel
Rensa textfält
SPRÅKLÄRA
klok
vit
smart
promenera
springa
glad
lycklig
farlig
barn
föräldrar
ungar
Synonymer
Synonymer är ord som betyder
nästan samma sak.
Måla synonymerna.
KALAS