Kalas
Extra övning
Välj sida
Välj kapitel
Rensa textfält
ORDKUNSKAP
Sortera ord
Skriv orden där de passar. Använd orden i ordbanken.
Hitta på egna ord.
Det här kan man
äta
på kalas.
Det här kan man
göra
på kalas.
Det här kan man
höra
på kalas.
chips
musik
glass
dansa
prassel
skratt
tårta
leka
skratta
KALAS